CENOVNIK USLUGA

Opšti sportskomedicinski pregled (rekreativni sport)

1.200,00 dinara

Prošireni sportskomedicinski pregled (takmičarski sport)

2.400,00 dinara

Prošireni sportskomedicinski pregled za mlađe od 16 godina (takmičarski sport)

1.800,00 dinara

Osnovni pregled lokomotornog sistema

3.000,00 dinara

Analiza telesnog sastava

3.000,00 dinara

Specijalistički pregled

3.000,00 dinara

Kontrolni pregled

600,00 dinara

Please reload

SISTEMATSKI PREGLEDI SPORTISTA

Prema Zakonu o sportu, svi sportisti i sportski stručnjaci dužni su da se jednom u šest meseci pregledaju kod specijaliste medicine sporta.

 

Sportisti i sportski stručnjaci se podvrgavaju Opštem sportskomedicinskom pregledu, koji obuhvata:

- merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti,

- pregled kičme i držanja,

- pregled nogu i stopala,

- kompletan pregled po sistemima organa (srce, pluća, abdomen, krvni sudovi, limfni čvorovi, endokrini sistem, nervni sistem),

- EKG u mirovanju.

 

Ukoliko su mlađi od 16 godina i učestvuju na takmičenjima, potrebno je da se podvrgnu Proširenom sportskomedicinskom pregledu koji obuhvata sve navedeno i još test fizičkim opterećenjem na bicikl-ergometru, u kome se EKG registruje tokom napora.

 

Da bi se ubrzala procedura pregleda, možete preuzeti, odštampati, popuniti i potpisati primerak formulara sportskomedicinskog upitnika:

ponedeljak
09-13 i 15-19
utorak
15-19
sreda
09-13 i 15-19
četvrtak
09-13 i 15-19
petak
09-13 i 15-19
subota
09-13

© 2020 Malićević.

PREGLEDI SE OBAVEZNO ZAKAZUJU NA 069 63 69 63