SISTEMATSKI SPORTSKOMEDICINSKI PREGLEDI SPORTISTA

Prema Zakonu o sportu (Službeni glasnik RS, br. 10/16) i Pravilniku o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka (Službeni glasnik RS, br. 88/20), svi sportisti i sportski stručnjaci su dužni da se jednom u šest meseci pregledaju od strane specijaliste medicine sporta.

 

Sportisti mlađi od 12 godina, treneri i sudije se podvrgavaju Opštem sportskomedicinskom pregledu, koji obuhvata:

  • merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti i visine,

  • pregled kičme i držanja,

  • pregled nogu i stopala,

  • kompletan klinički pregled po sistemima organa (kardiovaskularni, respiratorni, digestivni, krvni, limfni, endokrini, nervni sistem...) i

  • EKG u mirovanju.

 

Sportisti stariji od 12 godina podvrgavaju se Proširenom sportskomedicinskom pregledu koji obuhvata sve navedeno u Opštem sportskomedicinskom pregledu i još:

  • analizu telesnog sastava i 

  • test fizičkim opterećenjem na bicikl-ergometru, u kome se EKG registruje pre, tokom i nakon napora.

 

Možete preuzeti, odštampati, popuniti i potpisati primerak formulara Sportskomedicinskog upitnika:

CENOVNIK
(za članove KK As basket, OK Roda, OK Volleyland, KK Shoto, FK Varga, Kluba realnog aikidoa Singidunum 1985
odobreni su popusti na navedene cene)

Osnovni sportskomedicinski pregled za bavljenje sportom dece mlađe od 12 godina

1000 RSD

Ergometrija
klinički test opterećenjem)

3000 RSD

Osnovni sportskomedicinski pregled za rekreativno (netakmičarsko) bavljenje sportom

1200 RSD

Osnovni pregled
mišićno-koštanog sistema

3000 RSD

Prošireni sportskomedicinski pregled za takmičarsko bavljenje sportom dece starosti od 12 do 16 godina

1800 RSD

Analiza telesnog sastava

3000 RSD

Prošireni sportskomedicinski pregled za takmičarsko bavljenje sportom sportista starijih od 16 godina

2400 RSD

Specijalistički
pregled

3000 RSD

ponedeljak
09-13 i 15-19
utorak
09-13 i 15-19
sreda
15-19
četvrtak
09-13 i 15-19
petak
09-13 i 15-19
subota
09-13

© 2020 Malićević.

PREGLEDI SE OBAVEZNO ZAKAZUJU NA 069 63 69 63