SISTEMATSKI SPORTSKOMEDICINSKI PREGLEDI SPORTISTA

 

Prema Zakonu o sportu (Službeni glasnik RS, br. 10/16) i Pravilniku o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka (Službeni glasnik RS, br. 88/20), svi sportisti i sportski stručnjaci su dužni da se jednom u šest meseci pregledaju od strane specijaliste medicine sporta.

Sportisti mlađi od 12 godina se podvrgavaju Osnovnom sportskomedicinskom pregledu, koji obuhvata:

 • merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti i rasta,

 • pregled kičme i držanja,

 • pregled nogu i stopala,

 • kompletan klinički pregled po sistemima organa (kardiovaskularni, respiratorni, digestivni, krvni, limfni, endokrini, nervni sistem...) i

 • EKG u mirovanju.

CENE OSNOVNOG SPORTSKOMEDICINSKOG PREGLEDA

 

1.500 RSD

redovna cena

1.200 RSD

(popust od 20% za sportiste mlađe od 12 godina
ukoliko na preglede dolaze dva puta godišnje)

1.050 RSD

(popust od 30% za članove OK Roda, OK Volleyland, KK As basket, KK Shoto
mlađe od 12 godina, ukoliko na preglede dolaze dva puta godišnje)

Sportisti stariji od 12 godina (ali i sportski treneri i sportski sudije) podvrgavaju se Proširenom sportskomedicinskom pregledu koji obuhvata:

 • merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti i rasta,

 • pregled kičme i držanja,

 • pregled nogu i stopala,

 • kompletan klinički pregled po sistemima organa (kardiovaskularni, respiratorni, digestivni, krvni, limfni, endokrini, nervni sistem...),

 • EKG u mirovanju,

 • analizu telesnog sastava i 

 • test fizičkim opterećenjem na bicikl-ergometru, u kome se EKG registruje pre, tokom i nakon napora.

CENE PROŠIRENOG SPORTSKOMEDICINSKOG PREGLEDA

 

3.000 RSD

redovna cena za sportiste starije od 18 godina, sportske trenere, sportske sudije

2.400 RSD

(popust od 20% za sportiste od 12 do 18 godina
ukoliko na preglede dolaze dva puta godišnje)

1.800 RSD

(popust od 40% za članove OK Roda, OK Volleyland, KK As basket, KK Shoto,
starije od 12 godina)

1.500 RSD

(popust od 50% za članove OK Roda, OK Volleyland, KK As basket, KK Shoto,
starije od 12 godina, ukoliko na preglede dolaze dva puta godišnje)

Ovde možete preuzeti primerak formulara Sportskomedicinskog upitnika, odštampati ga, popuniti, potpisati i doneti sa sobom na zakazani pregled.