top of page

Sistematski sportskomedicinski pregledi

Prema Zakonu o sportu (Službeni glasnik RS, br. 10/16) i Pravilniku o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka (Službeni glasnik RS, br. 88/20),
svi sportisti i sportski stručnjaci su dužni da se jednom u šest meseci pregledaju od strane specijaliste medicine sporta.

Osnovni sistematski sportskomedicinski pregled

Sportisti mlađi od 12 godina se podvrgavaju
Osnovnom sportskomedicinskom pregledu,
koji obuhvata:

  • merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti i rasta,

  • pregled kičme i držanja, nogu i stopala,

  • kompletan klinički pregled po sistemima organa (kardiovaskularni, respiratorni, digestivni, krvni, limfni, endokrini, nervni sistem...) i

  • EKG u mirovanju.

CENA: 2.000 RSD

NAPOMENA: cena može da bude niža od navedene ukoliko se pregledi redovno obavljaju u našoj ordinaciji.

Prošireni sistematski sportskomedicinski pregled

Sportisti stariji od 12 godina (ali i sportski treneri i sportski sudije) podvrgavaju se Proširenom sportskomedicinskom pregledu
koji obuhvata:

  • merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti i rasta,

  • pregled kičme i držanja, nogu i stopala,

  • kompletan klinički pregled po sistemima organa (kardiovaskularni, respiratorni, digestivni, krvni, limfni, endokrini, nervni sistem...),

  • EKG u mirovanju,

  • analizu telesnog sastava i 

  • test fizičkim opterećenjem na bicikl-ergometru, u kome se EKG kontinuirano registruje pre, tokom i nakon napora.

CENE PROŠIRENOG SPORTSKOMEDICINSKOG PREGLEDA:

 

3.500 RSD

(za sportiste starije od 18 godina, sportske trenere i sportske sudije)

3.200 RSD

(za sportiste mlađe od 18 godina)

NAPOMENA: cene mogu da budu niže od navedenih ukoliko se pregledi redovno obavljaju u našoj ordinaciji.

Pored sistematskih sportskomedicinskih pregleda, u našoj ordinaciji mogu da se obave i:
- pregled elemenata mišićno-skeletnog sistema (4.000 RSD),
- ergometrija (test opterećenjem sa procenom VO2max, 5.000 RSD),
kao i mnogi drugi pregledi i konsultacije iz oblasti medicine sporta.

bottom of page