SISTEMATSKI PREGLEDI SPORTISTA

Prema Zakonu o sportu, svi sportisti i sportski stručnjaci dužni su da se jednom u šest meseci pregledaju kod specijaliste medicine sporta.

 

Sportisti i sportski stručnjaci se podvrgavaju Opštem sportskomedicinskom pregledu, koji obuhvata:

- merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti,

- pregled kičme i držanja,

- pregled nogu i stopala,

- kompletan pregled po sistemima organa (srce, pluća, abdomen, krvni sudovi, limfni čvorovi, endokrini sistem, nervni sistem),

- EKG u mirovanju.

 

Ukoliko su mlađi od 16 godina i učestvuju na takmičenjima, potrebno je da se podvrgnu Proširenom sportskomedicinskom pregledu koji obuhvata sve navedeno i još test fizičkim opterećenjem na bicikl-ergometru, u kome se EKG registruje tokom napora.

PROGRAMI ISHRANE I SUPLEMENTACIJE

Personalizovani programi ishrane se izrađuju na osnovu sedmodnevnog dnevnika ishrane i fizičkih aktivnosti.

 

Pre izrade programa, vrši se Opšti ili Prošireni sportskomedicinski pregled, analiza telesnog sastava i biohemijsko-hematoloških parametara.

Program obuhvata:

- startnu analizu telesnog sastava korišćenjem bioimpedance (procenat masti, vode i mišića u telu),

- startnu analizu procenta masti u telu merenjem debljine kožnih nabora,

- izračunavanje energetskog bilansa (dnevni energetski unos i potrošnja),

- analiza navika u ishrani,

- analiza fizičkih aktivnosti,

- primer jelovnika.

Kontrolni pregled se vrši nakon četiri nedelje.

Plan suplementacije se izrađuje za sportiste koji žele da poboljšaju sportsku uspešnost i efikasnost.

DIJAGNOSTIKA SPORTSKIH POVREDA

Dijagnostika sportskih povreda vrši se na osnovu razgovora sa sportistom, kliničkog pregleda (inspekcija, palpacija) povređenog mesta, ispitivanja funkcije i pokretljivosti.
 

Po uspostavljenoj dijagnozi, predlažu se mere dodatne dijagnostike ili lečenja u mreži eksperata sa kojima imamo razvijene profesionalne odnose.

DRUGE USLUGE

Pored navedenih usluga, u mogućnosti smo da vam ponudimo i:

- procena rasta i razvoja dece sa izračunavanjem konačne visine,

- detaljna analiza posture,

- analiza svodova stopala,

- izrada personalizovanih programa fizičkih aktivnosti zdravstvene namene.

CENOVNIK USLUGA

Opšti sportskomedicinski pregled (rekreativni sport)

1.000,00 dinara

Prošireni sportskomedicinski pregled (takmičarski sport)

2.000,00 dinara

Prošireni sportskomedicinski pregled za mlađe od 16 godina (takmičarski sport)

1.600,00 dinara

Osnovni pregled lokomotornog sistema

2.500,00 dinara

Analiza telesnog sastava

2.000,00 dinara

Preporuke za korekciju ishrane

2.500,00 dinara

Specijalistički pregled

2.500,00 dinara

Ergometrija

2.500,00 dinara

Kontrolni pregled

500,00 dinara

Please reload

ponedeljak
09-13 i 15-19
utorak
15-19
sreda
09-13 i 15-19
četvrtak
09-13 i 15-19
petak
09-13 i 15-19
subota
09-13

© 2018 Malićević.

PREGLEDI SE OBAVEZNO ZAKAZUJU NA 069 63 69 63