SISTEMATSKI SPORTSKOMEDICINSKI PREGLEDI SPORTISTA

Prema Zakonu o sportu (Službeni glasnik RS, br. 10/16) i Pravilniku o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka (Službeni glasnik RS, br. 88/20), svi sportisti i sportski stručnjaci su dužni da se jednom u šest meseci pregledaju od strane specijaliste medicine sporta.

 

Sportisti mlađi od 12 godina, treneri i sudije se podvrgavaju Opštem sportskomedicinskom pregledu, koji obuhvata:

 • merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti i visine,

 • pregled kičme i držanja,

 • pregled nogu i stopala,

 • kompletan klinički pregled po sistemima organa (kardiovaskularni, respiratorni, digestivni, krvni, limfni, endokrini, nervni sistem...) i

 • EKG u mirovanju.

 

Sportisti stariji od 12 godina podvrgavaju se Proširenom sportskomedicinskom pregledu koji obuhvata sve navedeno u Opštem sportskomedicinskom pregledu i još:

 • analizu telesnog sastava i 

 • test fizičkim opterećenjem na bicikl-ergometru, u kome se EKG registruje pre, tokom i nakon napora.

 

Možete preuzeti, odštampati, popuniti i potpisati primerak formulara Sportskomedicinskog upitnika:

CENOVNIK

Osnovni pregled:

 • treneri

 • sudije

 • rekreativci

 • stariji od 12 godina

1500 RSD

Analiza telesnog sastava

3000 RSD

Osnovni pregled: 

 • deca mlađa od 12 godina

1200 RSD

Ergometrija
(test opterećenjem srca sa kontinuiranim praćenjem EKG)

3000 RSD

Prošireni pregled:

 • deca od 12 do 16 godina

1800 RSD

Osnovni pregled
mišićno-koštanog sistema (povrede i bolna stanja)

3000 RSD

Prošireni pregled:

 • sportisti stariji od 16 godina

2400 RSD

Specijalistički
pregled (ishrana, doziranje fizičke aktivnosti i dr.)

3000 RSD