top of page

Sistematski sportskomedicinski pregledi

Prema Zakonu o sportu (Službeni glasnik RS, br. 10/16) i Pravilniku o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka (Službeni glasnik RS, br. 88/20), svi sportisti i sportski stručnjaci su dužni da se jednom u šest meseci pregledaju od strane specijaliste medicine sporta.

Osnovni sistematski sportskomedicinski pregled

Sportisti mlađi od 12 godina se podvrgavaju Osnovnom sportskomedicinskom pregledu, koji obuhvata:

 • merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti i rasta,

 • pregled kičme i držanja,

 • pregled nogu i stopala,

 • kompletan klinički pregled po sistemima organa (kardiovaskularni, respiratorni, digestivni, krvni, limfni, endokrini, nervni sistem...) i

 • EKG u mirovanju.

CENE OSNOVNOG SPORTSKOMEDICINSKOG PREGLEDA

 

1.500 RSD

redovna cena

1.350 RSD

(popust za sportiste mlađe od 12 godina, 
ukoliko je i prethodni pregled obavljen u našoj ordinaciji)

1.200 RSD

(popust za članove OK Roda, OK Volleyland, KK As basket, KK Shoto mlađe od 12 godina, 
ukoliko je i prethodni pregled obavljen u našoj ordinaciji)

Prošireni sistematski sportskomedicinski pregled

Sportisti stariji od 12 godina (ali i sportski treneri i sportski sudije) podvrgavaju se Proširenom sportskomedicinskom pregledu koji obuhvata:

 • merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti i rasta,

 • pregled kičme i držanja,

 • pregled nogu i stopala,

 • kompletan klinički pregled po sistemima organa (kardiovaskularni, respiratorni, digestivni, krvni, limfni, endokrini, nervni sistem...),

 • EKG u mirovanju,

 • analizu telesnog sastava i 

 • test fizičkim opterećenjem na bicikl-ergometru, u kome se EKG kontinuirano registruje pre, tokom i nakon napora.

CENE PROŠIRENOG SPORTSKOMEDICINSKOG PREGLEDA

 

3.000 RSD

(za sportiste starije od 18 godina, sportske trenere i sportske sudije)

2.700 RSD

(popust za sportiste mlađe od 18 godina)

2.500 RSD

(popust za sportiste mlađe od 18 godina,
ukoliko je i prethodni pregled obavljen u našoj ordinaciji)

2.000 RSD

(popust za članove OK Roda, OK Volleyland, KK As basket, KK Shoto mlađe od 18 godina,
ukoliko je i prethodni pregled obavljen u našoj ordinaciji)

Pored sistematskih sportskomedicinskih pregleda, u našoj ordinaciji mogu da se obave i:
- pregled elemenata mišićno-skeletnog sistema,
- ergometrija (test opterećenjem sa procenom VO2max).

bottom of page