SISTEMATSKI SPORTSKOMEDICINSKI PREGLEDI SPORTISTA

Prema Zakonu o sportu (Službeni glasnik RS, br. 10/16) i Pravilniku o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka (Službeni glasnik RS, br. 88/20), svi sportisti i sportski stručnjaci su dužni da se jednom u šest meseci pregledaju od strane specijaliste medicine sporta.

 

Sportisti mlađi od 12 godina se podvrgavaju Opštem sportskomedicinskom pregledu, koji obuhvata:

  • merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti i visine,

  • pregled kičme i držanja,

  • pregled nogu i stopala,

  • kompletan klinički pregled po sistemima organa (kardiovaskularni, respiratorni, digestivni, krvni, limfni, endokrini, nervni sistem...) i

  • EKG u mirovanju.

 

Sportisti stariji od 12 godina (ali i sportski treneri, sportski sudije) podvrgavaju se Proširenom sportskomedicinskom pregledu koji obuhvata sve navedeno u Opštem sportskomedicinskom pregledu i još:

  • analizu telesnog sastava i 

  • test fizičkim opterećenjem na bicikl-ergometru, u kome se EKG registruje pre, tokom i nakon napora.

CENE

OSNOVNI SPORTSKOMEDICINSKI PREGLED

1500 RSD

OSNOVNI SPORTSKOMEDICINSKI PREGLED

(popust 20% za sportiste mlađe od 12 godina)

1200 RSD

PROŠIRENI SPORTSKOMEDICINSKI PREGLED

(sportisti stariji od 16 godina, sportski treneri, sportski sudije)

2400 RSD

PROŠIRENI SPORTSKOMEDICINSKI PREGLED

(popust od 25% za sportiste od 12 do 16 godina)

1800 RSD

ANALIZA TELESNOG SASTAVA

3000 RSD

PREGLED ELEMENATA LOKOMOTORNOG SISTEMA

3000 RSD

SPECIJALISTIČKI PREGLED

3000 RSD

 

Možete preuzeti, odštampati, popuniti i potpisati primerak formulara Sportskomedicinskog upitnika: