SISTEMATSKI SPORTSKOMEDICINSKI PREGLEDI SPORTISTA

 

Prema Zakonu o sportu (Službeni glasnik RS, br. 10/16) i Pravilniku o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka (Službeni glasnik RS, br. 88/20), svi sportisti i sportski stručnjaci su dužni da se jednom u šest meseci pregledaju od strane specijaliste medicine sporta.

Sportisti mlađi od 12 godina se podvrgavaju Osnovnom sportskomedicinskom pregledu, koji obuhvata:

  • merenje mase i visine sa izračunavanjem indeksa telesne mase i procenom uhranjenosti i rasta,

  • pregled kičme i držanja,

  • pregled nogu i stopala,

  • kompletan klinički pregled po sistemima organa (kardiovaskularni, respiratorni, digestivni, krvni, limfni, endokrini, nervni sistem...) i

  • EKG u mirovanju.

CENE OSNOVNOG SPORTSKOMEDICINSKOG PREGLEDA

 

1.500 RSD

redovna cena

1.200 RSD

(popust od 20% za sportiste mlađe od 12 godina koji redovno dolaze na preglede)

900 RSD

(popust od 40% za članove klubova sa kojima je potpisan ugovor, mlađe od 12 godina, koji redovno dolaze na preglede)

Sportisti stariji od 12 godina (ali i sportski treneri i sportski sudije) podvrgavaju se Proširenom sportskomedicinskom pregledu koji obuhvata sve navedeno u Opštem sportskomedicinskom pregledu i još:

  • analizu telesnog sastava i 

  • test fizičkim opterećenjem na bicikl-ergometru, u kome se EKG registruje pre, tokom i nakon napora.

CENE PROŠIRENOG SPORTSKOMEDICINSKOG PREGLEDA

 

2.400 RSD

redovna cena za sportiste starije od 18 godina, sportske trenere, sportske sudije

1.800 RSD

(popust od 25% za sportiste od 12 do 18 godina koji redovno dolaze na preglede)

1.200 RSD

(popust od 50% za članove klubova sa kojima je potpisan ugovor, starije od 12 godina, koji redovno dolaze na preglede)

Ovde možete preuzeti primerak formulara Sportskomedicinskog upitnika, odštampati ga, popuniti, potpisati i doneti sa sobom na zakazani pregled.